Työssäjaksaminen muutostilanteessa haasteena

Haaste

Työyhteisössä oli haasteita jaksamisen kanssa. Organisaatiossamme oli muutosta muutoksen perään ja kaipasimme uutta näkökulmaa muutostilanteista selviämiseen. Työssäjaksaminen oli useammalla henkilöllä haasteena.

 

Ratkaisu

Tilasimme Heidin valmentamaan meitä kahtena päivänä, yksi päivä esimiehille ja toinen koko henkilöstölle. Päivien aikana käsiteltiin työhyvinvointiin liittyviä asioita eri näkökulmista. Heidi alusti asiat teorian kautta ja saimme tehdä paljon konkreettisia harjoituksia, joiden avulla saimme uutta näkökulmaa työssäjaksamiseen.

 

Tulokset

Odotimme päiviltä paljon, mutta koulutus oli parempi kuin mitä odotimme. Heidi veti päivät hyvin ja loogisesti. Saimme keskenämme miettiä asioita yhdessä ja pohdimme miten ratkaisemme tilanteen. Myöhemmin vaikutuksia ei ole seurattu riittävän tarkasti, mutta useampi henkilö teki muutoksia oman jaksamisensa kanssa ja tuntuu, että hiljalleen päästään viemään asioita taas hyvin eteenpäin sen osalta mitä on sovittukin.