Ratkaisukeskeisin menetelmin uupumuksesta eteenpäin

Haaste

Marjan työkuviot olivat muuttuneet vuoden aikana merkittävästi. Hän oli siirtynyt yrittäjyydestä palkkatöihin ja koki työssään uupumusta ja hänellä oli haasteena erottaa vapaa-aika ja työaika toisistaan. Jaksamisen kanssa oli haasteita, Marja ei löytänyt aikaa itselleen. 

Ratkaisu

Marja tilasi Heidin valmentajaksi kolmeksi kerraksi. Muodostettiin pikaisesti käsitys siitä, mitä on tapahtunut ja missä tilanteessa ollaan nyt. Heidi teki tilannekartoituksen ja asetettiin tiiviille valmennusjaksolle tavoite. 

Heidi otti kopin valmentamisesta nopeasti ja lempeästi. Oivalsin valmennuksen aikana kuinka tärkeää on omasta itsestä huolehtiminen ja rajojen asettamisen taitoa voi harjoitella. Tavoitteena oli löytää innostus takaisin työelämään ja parempi jaksaminen. Halusin myös tulla energisemmäksi.”, kertoo Marja.
 

Tulokset

Kun Heidi otti Marjan jaksamisen työn alle, ajatus oli alusta saakka se, että kolmen valmennuskerran jälkeen Marjalla olisi työkaluja myös tulevaan. Näin lyhyessä valmennusjaksossa ei voida vielä olennaisesti tehdä suuria muutoksia, mutta tavoite onkin pienten muutosten kautta löytää jaksamista taas. 

Kun valmennus alkoi olin todella tilanteessa, josta en tiennyt miten pääsen eteenpäin. Heidi teki valmennuskerroilla hyödyllisiä harjoituksia minulle ja opin hiljalleen sen, että voin muuttaa ajatuksiani ja voin sen kautta saada lisää jaksamista. Opin asettamaan rajoja ja aloin harjoittelemaan myötätuntoa itseäni kohtaan. Valmennus oli hyvin ratkaisukeskeinen ja siinä tuli asetettua itselle uudenlaisia tavoitteita tulevaan.", sanoo Marja.