Hyvinvointivalmentaja vai personal trainer

Personal trainer-opinnot tukevat hyvin hyvinvointivalmentajan työtä

Personal Trainer -palveluiden käyttäminen on Suomessa jo arkipäivää, mutta kuinka moni tietää mitä hyvinvointivalmentaja tekee? Ja millä tavoin hyvinvointivalmennus eroaa PT-palveluista? Tämä postaus kertoo sinulle hyvinvointivalmentajan työstä ja siitä, kuinka minusta tuli hyvinvointivalmentaja. Käyn myös läpi milloin personal trainerista on enemmän hyötyä kuin hyvinvointivalmentajasta ja päinvastoin. Toivottavasti voit löytää kirjoitukseni avulla uuden luvun elämässäsi ja opit ajattelemaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta. 

Kuinka Hyvinvointivalmentaja eroaa personal trainerista

Hyvinvointivalmentajan koulutuksissa on vaihtelua: osa valmentajista käy personal trainer-koulutuksia, osa keskittyy enemmän mielen kehittämiseen. Itse olen kouluttautunut usean koulutuskokonaisuuden kautta hyvinvointivalmentajaksi, jonka lisäksi olen opiskellut myös personal traineriksi, keskittyen toiminnalliseen kehonpainoharjoitteluun. 

Personal trainer-opinnot tukevat hyvin hyvinvointivalmentajan työtä, sillä sen avulla minulla on valmiudet antaa ohjeita ja neuvoja myös liikkumiseen sekä hankkimaan sopivia kumppaneita työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Liikunta ja kehosta huolta pitäminen ovat kutenkin tärkeä osa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka vaikuttaa myös henkiseen puoleemme ja työssä jaksamiseen. Se miten hyvinvointivalmentajan koulutus poikkeaa PT-koulutuksesta on se, että hyvinvointivalmentaja katsoo valmennettavan elämää yhtenä suurena kokonaisuutena. Fyysisen harjoittelun tukemisen lisäksi hyvinvointivalmentaja keskittyy myös muihin terveyden osa-alueisiin, kuten esimerkiksi mielen hyvinvointiin tai työssä jaksamiseen.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on elämän mielekkyyden ylläpitämistä omaa toimintaa ohjaamalla.

Oma kiinnostukseni hyvinvointia kohtaan on tullut omakohtaisesta kokemuksesta, kuten usealla meistä hyvinvointivalmentajista. Henkilökohtainen haasteeni lapsettomuuden kanssa innosti minua kiinnostumaan elämäntavoista, ruokailuista, liikunnasta ja levon merkityksestä ihmisen toimintakyvylle. Työ- ja elämänuupumuksen vuoksi kiinnostuin yhä enemmän hyvinvoinnista ja liikkeen, kehon ja mielen vaikutuksista toisiinsa. Perehdyin myös valtavan paljon ruokavalioihin sekä oikeanlaisen energian löytämiseen vaikeankin tilanteen keskellä. 

Personal Trainer- ja hyvinvointivalmentaja koulutuksen jälkeen olen opiskellut myös työhyvinvoinnin tutkinnon, jonka kautta sain lisää työkaluja, joiden avulla voin valmentaa ihmisiä voimaan paremmin. Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli!

Kokonaisvaltainen hyvinvointi on elämän mielekkyyden ylläpitämistä omaa toimintaa ohjaamalla. Toiminnan ohjaus edellyttää kaikkien ihmisten voimavarojen tunnistamista ja aktiivista kehittämistä. Näihin voimavaroihin vaikuttavat niin fyysiset (uni, lepo, ravinto), psyykkiset (itsetunto ja tunteiden säätely) kuin sosiaalisetkin tarpeet (ihmissuhteet ja sosiaaliset taidot. PT-valmentajilta puuttuu usein osaamista ja työkaluja mallintaa asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehitys ja auttaa asiakasta löytämään elämäntapamuutokseensa aito motivaatio. Tähän ratkaisuna on hyvinvointivalmentaja. 

Hyvinvointivalmennus koostuu asiakkaan omista haasteista ja tuen tarpeista hyvinvoinnin parissa. Yleensä tuen asiakkaitani: 

-      mielen hyvinvoinnissa
-      fyysisessä hyvinvoinnissa
-      ravitsemuksessa
-      palautumisessa
-      työssä jaksamisessa ja siinä kehittymisessä 
-      ihmissuhteissa

Mihin hyvinvointivalmentajia tarvitaan

Terveys on elämän voimavara ja tarkoittaa ennen kaikkea toimintakykyä.  Ihmisen terveys koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Fyysisiin voimavaroihin vaikuttavaa ravinto, liikunta, fyysinen toimintakyky sekä uni ja lepo.  Näistä jokainen osa-alue auttaa meitä palautumaan kehoamme kuormittavista tekijöistä ja kehittämään voimavarojamme.

Psyykkinen hyvinvointi koostuu mielen hyvinvoinnista, johon vaikuttaa mm. realistinen minäkuva, hyvä itsetunto sekä erilaisten tunteiden kuten pettymyksien ja surun käsittelykyky. Ihmiset saattavat käyttää paljon aikaansa kehittäessään lapsena opittuja ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan, mutta mielen hyvinvoinnin kehittämiseen ei usein suhtauduta yhtä suurella intohimolla. Hyvinvointivalmentaja pystyy auttamaan ihmisiä tunnistamaan omia psyykkisiä lukkojaan sekä mielen hyvinvoinnin uhkatekijöitä, joita kehittämällä psyykkisen hyvinvoinnin voimavarat kasvavat. 

Onnistuminen on helpompaa hyvinvointivalmentajan asiantuntemuksella ja tuella.

Ihminen sopeutuu helposti omaan toimintakykyynsä, eikä välttämättä kehitä sitä oma-aloitteisesti. Tämän vuoksi onnistuminen on helpompaa hyvinvointivalmentajan asiantuntemuksella ja tuella. Aivan kuten fyysisen kunnon kehittäminen Personal trainer-palveluiden avulla.

Hyvinvointivalmentaja vs. psykologi

Hyvinvointivalmentaja ei ole psykologi vaan enemmän henkinen valmentaja, motivoija. Taitava hyvinvointivalmentaja kuuntelee tarkkaan valmennettavan asioita ja tarpeen tullen ohjaa eteenpäin ammattilaisille. Usein hyvinvointivalmennukseen tulevilla on useita erilaisia haasteita, joista aina askel kerrallaan lähdetään parantamaan yhtä osa-aluetta kerrallaan ja mikäli haasteet liittyvät asioihin kuten uravalinta, ihmissuhteet, fyysinen ja henkinen jaksaminen, voidaan hyvinvointivalmentajan työkalujen kanssa päästä nopeastikin eteenpäin.  

Hyvinvointivalmentaja tukee kokonaisvaltaista terveyttäsi 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi osana ihmisen elämää. Hyvinvointivalmentaja pystyy tukemaan sinua niissä asioissa ammatillisesti, joissa tarvitset sillä hetkellä tukea ja sparrausta. Hyvinvointivalmennus on yksilöllistä ja siinä lähdetään aina ratkaisemaan valmennettavan tilannetta. Valmentajan tehtävä on auttaa, tukea, motivoida sekä auttaa löytämään uusia keinoja oivaltaa ja ajatella. 

On tärkeää huolehtia niin mielen hyvinvoinnista kuin oman kehon jaksamisesta, palautumisesta, nukkumisesta, syömisestä sekä liikunnasta

Hyvinvoivana jaksat paremmin niin työssä kuin muussa elämässä. Ihmisen jaksaminen voidaan ajatella olevan kuin koiran neljä jalka, joita ovat oma mieli ja keho, perhe, työ ja raha sekä sosiaaliset ihmissuhteet ja vapaa-aika. Jos nämä laatikoidaan ja tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena, huomataan että ihminen jaksaa melko hyvin vaikka kaikki osa-alueet eivät aina olekaan täydellisiä. Toisinaan kuitenkin, jos useampi osa-alue vastustaa, käy kuten koiralle mikäli hän nostaisi kaikki kolme jalkaansa yhtä aikaa ilmaan. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia niin mielen hyvinvoinnista kuin oman kehon jaksamisesta, palautumisesta, nukkumisesta, syömisestä sekä liikunnasta. Kun itse on kunnossa jaksaa paremmin elämän tuomat haasteet. 

Kuinka valita itselleen sopiva hyvinvointivalmentaja?

Mieti millaisia palveluita tarvitset: mikä on tavoitteesi. Riippuen omasta tarpeestasi, sinun tulee tutustua erilaisiin valmentajiin. On ihan hyvä käydä keskustelua useammankin valmentajan kanssa jos et ole heti aivan varma kenen puoleen käännyt. Valmennuksessa on tärkeää valmennettavan ja valmentajan välinen luottamussuhde. Hyvinvointivalmentaja voi auttaa prosessin avulla sinua pääsemään eteenpäin ongelmista, saavuttamaan tavoitteita, löytämään unelmaelämä ja elämään elämää, joka on mielekästä. 

Hyvinvointivalmennuksen avulla avarrat ajatteluasi laatikon ulkopuolelle, selkeytät ja kirkastat tavoitteitasi ja ylität sisäisiä esteitäsi. Luot tarkoituksenmukaisen toimintasuunnitelman ja opit keskittämään ajankäyttösi siihen, mikä on tärkeää. Näiden myötä aluksi ylittämättömiltäkin vaikuttavat tavoitteet muuttuvat mahdollisiksi.

Hyvinvointivalmentaja voi auttaa prosessin avulla sinua pääsemään eteenpäin ongelmista, saavuttamaan tavoitteita, löytämään unelmaelämä ja elämään elämää