Mitä on hyvinvointi?

Hyvinvointi viittaa yleiskielessä vaurauteen ja hyvään terveydentilaan. Yhteiskunnallisena käsitteenä hyvinvoinnille on erilaisia määritelmiä ja mittareita. Hyvinvointi on subjektiivinen konsepti, eli henkilökohtaisesti koettu kokemus voinnista.

shutterstock_521608474.jpg

Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, sekä mitattavista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Elinolojen käsitteellä voidaan kuvata hyvinvoinnin aineellista pohjaa.

Yksilöllisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan taas sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Nämä hyvinvoinnin eri osatekijät tukevat yleensä toinen toistaan.

Mistä hyvinvointi koostuu?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä energiasta. Ihminen on kokonaisuus, ja siksi jos osa hyvinvoinnin rakennuspalikoista puuttuu, kokonaisuus kärsii. Hyvinvointiin kuuluu olennaisena osana yhteys omaan itseensä, tunne siitä että hallitsee itse elämäänsä ja ulkoiset tekijät eivät niin heilauta tätä sisäistä hyvinvointia.

Sanotaan myös, että voimme parantua voimaan paremmin myös tarinan voimalla. Meillä kaikilla on oma tausta, elämänkokemus ja sisäinen ääni. Puhumme itsellemme tietyllä sävyllä ja toistamme itsellemme tiettyä tarinaa. Aina tuo tarina ei tuo mukanaan hyvää oloa vaan siihen voi sisältyä tunteita kuten riittämättömyys, huonommuus, heikkous, negatiivisuus, passiivisuus jne. Pystymme ihmisinä kuitenkin luomaan uusia tarinoita, joihin alamme uskomaan.

Oman voinnin kysyminen on itsestä huolehtimista ja välittämistä. Jos ei ole tottunut pohtimaan vointiaan tai mielentilaansa, voi oppia jotain uutta. Joskus on tarpeellista pysähtyä pohtimaan, kuinka voisi suunnata kohti parempaa oloa. Jos asiat ovat hyvin, senkin voi huomioida: kiitollisuuden ja ilon näkeminen syineen on myös tärkeää.

Joitakin hyvinvoinnin osa-alueita huolletaan luonnostaan ja taas toiset jäävät kokonaan huomioimatta. Ihminen pysyttelee mielellään omalla mukavuusalueellaan. Usein, kun muutoksia päätetään tehdä, tavoitteet asetetaankin liian korkealle ja kaikki halutaan muuttaa heti. Tärkeämpää olisi edetä pienin ja realistisin askelin.

tasapaino.jpg

Millaisin askelin voit muuttaa suuntaa kohti parempaa oloa?

Usein mittaamme asioita, jotka jollakin tavalla näkyvät. Fyysisiä ominaisuuksia kuten paino, rasvaprosentit, kyky juosta, juoksuaikoja, punttien painoja, palautumista käyristä ja analysoimme lukuja. Onko ihminen kooste luvuista? Miten mitataan mielen hyvinvointia ja elämän kokonaisvaltaisuutta? Voidaanko ja onko tarpeen mitata sitä kun mieli voi hyvin ja hyväksyy itsensä sellaisena kuin on? Miten yhteistyö, avun pyytäminen ja avun ottaminen vastaan liittyy hyvinvointiin?

omahyvinvointi.jpg

Oma tieni kohti muutosta

Kuvassa vasemmalla on nainen, jonka rasvaprosentti oli 9 ja painoindeksi 19. Minulla oli lihaksia ja voimaa sekä nopeutta koska maratonin puolikas meni aikaan 1tunti50min ja harrastin crossfitiä 5 kertaa viikossa ja lisäksi leijasurffasin aktiivisesti. Fyysisesti olin nykyisen trendin mukainen. Mutta sisäisesti rikki. Hain tyytyväisyyttä elämääni sillä, että fyysinen puoli oli ns. ulkoisten mittareiden mukaan kunnossa.

Oli vuosi 2013 kun ravintoterapeutti Patrik Borg sanoi minulle, että ennen mitään ravinto-ohjelmaa minun pitää oppia syömään pizzaa ja pullaa ilman syyllisyyttä. Sanoin, että vatsani oireilee niistä mutta yritän silti.

Se mitä en ymmärtänyt silloin, oli että kehonkuvani oli vääristynyt ja suhteeni ruokaan oli hyvin jyrkkä. Ja jyrkkä suhtautuminen ylipäätään asioihin elämässä oli osa minua, koska sillä tavalla minulla oli jotkut rajat, joita hallita. Osittain lapsettomuus ja myös nuoruusvuodet olivat muuttaneet kehonkuvani väärään suuntaan. Pömpöttävä vatsa oli minulle merkki raskaudesta enkä missään nimessä halunnut, että kukaan luulee että olin raskaana koska en mitenkään tullut useiden vuosien lapsettomuushoitojen päätteeksi raskaaksi ja päätin elää elämäni ilman omia biologisia lapsia kuuden vuoden tuloksettomien hoitojen jälkeen.

Ehkä osittain sekin, että ylipäätään suhtauduin itseeni huonosti ja minulla oli heikko itsetunto ajoi minut tilanteisiin, joista minun oli otettava opiksi. Minulla oli tapana puhua itselleni todella negatiiviseen, rankaisevaan, arvostelevaan ja kriittiseen sävyyn.

Vuodesta 2013 tähän päivään. Opin sanomaan Ei, asetin omat rajat ja opettelin suhtautumaan itseeni joustavasti, rakastavasti ja hyväksyvästi. Poistuin ihmissuhteesta, jossa ylitseni poljettiin eikä minua arvostettu. Opettelin rajojen asettamista työn osalta siten että työ ja vapaa-aika olivat selkeämmin eroteltavissa ja opettelin uusia keinoja puhua itselleni. Tarina, jota olin vuosikausia itselleeni kertonut, muuttui kun opin sanomaan menneisyydelle EI.

Keräsin työkaluja, joiden avulla muutin käsitystäni itsestäni ja samalla muista. Tein harjoituksia ja opiskelin. Opettelin elämään sen ihmisen kanssa, joka olen aina ollut, itseni. Opettelin pyytämään apua, jakamaan kokemuksia, avautumaan, vastaanottamaan apua. Muutin toimintaani.

Tuoko itsensä kehittäminen hyvinvointia?

Itsensä kehittäminen ei tarkoita sitä, että pyritään aina parempaan. Se voi olla tietoisen läsnäolon harjoittelua, hyväksyvää ja lempeää suhtautumista itseen sellaisena kuin on mutta myös muistaen sen, että meistä kaikista on ihan siihen kaikkeen mihin me päätetään ryhtyä. Itsensä kehittäminen voi osalla ihmisistä kääntyä myös itseään vastaan, jos ei opi koskaan olemaan tyytyväinen siihen mitä tällä hetkellä on ja nähdä itsessään juuri ne asiat, jotka ovat hyvin.

Itseään voi myös kehittää monella eri tasolla ja onkin tärkeää, että ne aihealueet, joissa haluaa kehittyä ovat sinun omiasi ja motivaatio niihin on sisäistä. Hyvinvointiin liittyvää itsensä kehittäminen voi olla esimerkiksi uusi tapa elää (urheilun, taukojumppien, aktiivisuuden lisääminen, tupakoimattomuus jne.), henkistä (peloista irti päästäminen, kiitollisuus, asioiden näkeminen uudessa valossa, sisäisen tarinan muuttaminen) jne. Usein kyse on tyytyväisyyden tilan etsimisestä ja löytämisestä itsessämme ja ympäröivissä olosuhteissa.

perhe

Steve Jobs sanoi: ”Olemme täällä haukkaamassa palaa maailmankaikkeudesta. Jos näin ei ole, miksi muuten olisimme täällä”.

Ihmiset on aina ihmetellyt sitä asiaa, miksi olemme täällä. Minusta vastaus löytyy jokaisesta ihmisestä itsestään ja jokaisen on määritettävä oma vastauksensa tuohon miksi kysymykseen. Kun vastaat omista lähtökohdistasi käsin, ilman ulkoisia paineita, mielen rajoitteita, saat lopulta sisäisen motivaation luoda juuri sellaisen elämän kuin itse haluat.

Voiko sisäistä hyvinvointia kuvastaa ja mitata?

Useat eivät ole tyytyväisiä elämäänsä, mutta eivät muuta mitään. Vuodet kuluvat ja arki vie mennessään ja usein pysähdys tulee vasta suuremman kriisin kohdalla. Miten voisit parantaa omaa hyvinvointiasi jo ilman tuota pudotusta rotkoon?

Helppo keino sisäisen hyvinvoinnin arviointiin on siihen esim. oman elämän eri osa-alueiden arviointi, päätöksen tekeminen mitä aikoo muuttaa ja mikä tuo parempaa oloa. Siihen keskittyminen ja asioiden vieminen siihen suuntaan kuin haluaa. Sen jälkeen voi vaikkapa vuoden päästä tehdä saman arvioinnin ja katsoa miten asia on muuttunut.

Se mitä näemme ulkoisesti on harvoin totuus siitä miten se ihminen kokonaisuutena voi.

shutterstock_1049996417.jpg

Jos sinäkin haluat tehdä elämäntapamuutoksia, jotka tuovat sinulle hyvää oloa, tee ensin arvojen kirkastus ja eri elämän osa-alueiden katsaus. Tässä vaiheessa yleensä tarkastellaan elämää erilaisten lohkojen avulla:

 • sinä itse. Miten voit fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti. Mihin olet tyytyväinen ja mihin et?

 • perhe ja ystävät. Millaiset ihmissuhteet sinulla on? Mihin olet tyytyväinen, mihin et ja miksi?

 • ura ja tieto. Miten tyytyväinen olet työhön / opintoihin? Miten kehität osaamistasi ja oletko siihen tyytyväinen?

 • raha. Millainen taloudellinen tilanne sinulla on? Mitä voisit siinä kehittää ja parantaa, miten?

 • vapaa-aika. Miten vietät vapaa-aikaasi, onko sitä riittävästi? Onko harrastuksia, joita haluaisit aloittaa mutta et ole vielä ryhtynyt tuumasta toimeen?


Kaikissa elämän osa-alueissa tulisi olla sisältöä. Osassa voi olla enemmän asioita, joihin olet tyytyväinen ja toisissa asioita, joita haluat vielä kehittää. Mieti mitä eri osa-alueisiin kuuluu nyt ja mitä haluaisit että siellä olisi. Mitä sinun tulisi muuttaa, mistä luopua? Kiire on usein sitä, että elämä on liian täynnä ja voi olla asioita, joille tulisi sanoa EI.

Kehittäminen on jatkuva prosessi ja onnistunut elämänmuutos toteutuu kun teet sille suunnitelman, aikataulut ja seuraat tavoitteitasi. Pirstaloi suuri muutos pienempiin palasiin ja ota ensiaskeleesi jo tänään. On myös tärkeää, että tiedostat ja tunnistat omat tarpeet. Tulevatko sisäiset tarpeesi huomioiduksi, nähdyksi ja kuulluksi?

Miten minä muutuin?

Yllä olevassa kuvassa oikealla on hyvinvoiva ihminen. Se syö hyvin, liikkuu sopivasti, nauraa, nukkuu, iloitsee elämästä, kykenee olla yrittäjä, hänellä on joustava asenne elämään ja välistä on löytynyt itseä kohtaan myös myötätuntoa ja hyväksyntää.

Kuvassa oikella olevan rasvaprosenttia ja painoindeksiä en tiedä. Häntä rakastetaan sellaisena kuin hän on ja toisaalta hän myös itse ihastelee naisellisia muotojaan nauttien silti siitä, että jaksaa juosta, käydä salilla ja joogata ja leijasurffata ja harrastaa muitakin asioita kuin urheilua.

Kaikki lähti siitä, että tein itselleni arvojen kirkastamisen. Mitä juuri minä haluan ja miksi. Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Minne sydämeni minua ohjaa? Miten saisin sitä mitä haluan ja miten muutan asenteeni sitä kohtaan, jota haluan mutta en saa? Miten opin kiitollisuutta? Miten saisin itselleni uuden tarinan, joka tukee paremmin hyvinvointiani?

Otin myös ensiaskeleita, kuten sinäkin voit nyt ottaa. Aloin pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa ja tein säännöllisesti tietoisen läsnäolon harjoituksia. Kirjoitin itselleni kirjeitä siitä mitä minulle tarkoittaa hyvinvointi. Kirjoitin itsestäni 30 ominaisuutta, joihin olen tyytyväinen kehossani ja 30 ominaisuutta, joihin olen tyytyväinen luonteessani. Lähdin kertomaan itselleni uudenlaista sisäistä tarinaa. Aina kun vanha tarina stressin vallatessa mieleni alkoi huutamaan: sinusta ei ole mihinkään, et ole riittävä jne. otin opikseni pysähtyä. Miksi juuri nyt minulla on tällainen olotila? Miten voisin heti muuttaa tuon olotilan toiseksi? Yleensä esimerkiksi kylmä suihku, hyppiminen, punnertaminen, nauraminen muuttivat nopeasti olotilan toiseksi.

Huomasin, että toimimalla toisin, olo kohenee.

Mistä hyvinvointi koostuu?

 • Rakkaus itseä ja muita kohtaan

 • Itsensä ja muiden arvostus

 • Uni, lepo ja palautuminen

 • Ravinto, riittävästi ja sinulle sopivasti. Vesi.

 • Liikunta, sekä arkiaktiivisuus että aerobinen ja lihaskuntoa kasvattava

 • Mieli, ajatusten laatu

 • Keho on terve

 • Sosiaaliset ihmissuhteet, perhe, ystävät, kollegat

 • Talous

 • Harrastukset, vapaa-aika

 • Ura, mielekäs ja sinulle sopiva työ, kehittyminen

 • Positiivinen, eteenpäin katsova elämänasenne

 • Omat tarpeet tulevat kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi

 • Osaat asettaa rajat ja sanoa EI


Hyvää mielenterveyttä tukevat:

 • Kyky ihmissuhteisiin, toisista välittäminen ja rakkaus

 • Kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen

 • Kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen ja asianmukaiseen oman edun valvontaan

 • Vaikeuksien kohdatessa keinoja niiden voittamiseksi

 • Ahdistuksen riittävä hallinta, menetysten kohtaaminen ja valmius elämän muutoksiin

 • Todellisuudentaju, jotta osaa erottaa oman ajatusmaailman ja ulkoisen todellisuuden vaikeissakin elämäntilanteissa ja stressissä

 • Sosiaalinen itsenäisyys, identiteetti ja yksilöllinen luovuus

 • Elämän merkityksellisyyden kokeminen


Mieli on voimakas, mutta hyvinvointi taitaa asua myös siinä että me toimitaan.

Toimi, älä toivo!

Minulla on tulossa verkkovalmennus, jossa jaan työkaluja, joiden avulla saat kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kiinnostaisiko tulla mukaan? Liity alla olevaan uutiskirjelistaan niin saat lisätietoja.

Nimesi *
Nimesi
shutterstock_126790637.jpg
Heidi Alamikkelä